Hong Kong Human Rights Arts Prize 2015

By Kate Springer  |  November 27, 2015
Hong Kong Human Rights Arts Prize. Photo: Yang, PH
Hong Kong Human Rights Arts Prize. Photo: Yang, PH "What Next for Hong Kong"